O podjetju

Danilo FajsKratka zgodovina podjetja

Ustanovitelj in začetnik proizvodnje v celjskem podjetju Elastomeri je bil Danilo Fajs, univ. dipl. inž. strojništva. S svojo inovativnostjo v proizvodnji in vizionarstvom v iskanju trgov je iz majhne delavnice ustvaril podjetje, ki se je uveljavilo na evropskem in svetovnem trgu. Sedanji lastnik Matjaž Fajs, univ. dipl. inž. strojništva, je podjetje razširil, zgradil nove poslovne prostore in zaposlil nove delavce.
Podjetje ima tako danes že 15 zaposlenih. Dodano vrednost ustvarjajo z visoko kakovostjo, prilagajanjem kupcem in kratkimi dobavnimi roki. Podjetje je v preteklosti vedno skrbelo za trdne poslovne temelje, na podlagi katerih je gradilo svoje poslovanje. Ti temelji ostajajo trdni tudi v sedanjosti in bodo takšni tudi v prihodnosti. Rast podjetja je organska in pretežni del prizadevanj zaposlenih je usmerjen v izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev. Integralni del kakovosti storitev pa so tudi odnosi s kupci, ki smo jim že do sedaj posvečali veliko pozornosti in jih nameravamo še izpopolniti, izboljšati, nadgraditi. Cilj podjetja je, da se kupci ob stiku z nami počutijo prijetno in varno – tako, da si bodo želeli spet poslovati z nami. Njihovo zadovoljstvo ostaja naša prva skrb. želimo in postali bomo NAJBOLJŠI NA SVETU!! In to po zmernih cenah.

Zgodovinski mejniki:

1977 Začetek proizvodnje zahtevnejših tehničnih izdelkov iz gume v domači garaži, kjer sodelujejo vsi družinski člani, kasneje zaposlitev prvih štirih delavk in pridobitev statusa edinega dobavitelja teh izdelkov za podjetje Siemens
1987 Razširitev proizvodnega programa – začetek obnove tiskarskih valjev, zaposlitev novih delavcev.
1993 Začetek izdelave in obnove kolutov za lesnoobdelovalne stroje – s tem programom takojšen prodor na evropski trg.
1994 Vodstvo podjetja prevzame Matjaž Fajs. univ. dipl. inž. strojništva.
1995 Preselitev proizvodnih prostorov iz Ipavčeve 14a, Celje, na novo lokacijo – IC EMO, Celje.
1999 Dopolnitev proizvodnega programa – začetek izdelave zobatih kolutov za lesnoobdelovalne stroje.
2004 Zaradi razširitve proizvodnega programa in obsega proizvodnje gradnja novih poslovnih prostorov na isti lokaciji.